כניסה  /  הרשמה [ משתמש: אורח ]
כללי
 ניהול חשבון
 לקוחות
 ספקים
 פריטים
 חשבוניות +
 הנה"ח
   הצג מחשבון [F2]      תזכורות, למשתמשים מחוברים בלבד     
 
הנהלת חשבונות - תוכנית שותפים
151 ₪
על כל חבר שתצרף


מידע נוסף:
תוכנית שותפים
 

הגדרות נגישות

    
 

בממשק הגדרות הנגישות של אתר פלקס ניתן לקבוע את גודל האותיות (פונטים) של הכתב וכן לקבוע רמת ניגודיות גבוהה.

בחירת גודל אותיות



קביעת רמת הניגודיות של הטקסט