שתף חברים במידע
 הדפס
111

שאלה לגבי חשבוניות וניכוי במקור

שאל שאלה חדשה בפורום הנהלת חשבונות   חיפוש בפורום הנהלת חשבונות   חזור לפורום הנהלת חשבונות  
שאלה לגבי חשבוניות וניכוי במקור


שאלה אחרת בקשה
אם שולם לספק עבור חשבונית אחת בכמה תשלומים
אחוז הנכוי במקור שלו 5%
קוזזו ה-5% מהחשבונית והיתרה חולקה לתשלומים בשקים
כלומר לא קוזז 5% מכל שק אלא מהחשבונית הכללית
איך ניתן לתת ביטוי לאחוז הניכוי ברישום השקים
כלומר מה אני רושמת בפקודת היומן ברשום כל שק, הרי צריך לרשום נ5 בכל שק כדי להוציא דוח נכוי במקור בסוף החודש ולהעביר הנכויים בתשלומי הנכויים

חנאן  •  יום שישי, 20 יוני 2008, 20:24חובת ניכוי במקור חלה על תשלומים ולא על חשבוניות.
אם הבנתי נכון את הבעיה הרי כל הניכוי במקור הופחת מהתשלום הראשון ולפיכך הפקודה תרשם עם סוג ניכוי על פי אחזו הניכוי שנוכה מהתשלום כלומר אם סכום העסקה היתה 1000 ש"ח ושולמה בחמישה תשלומים כך שמהתשלום הראשון נוכו כל החמישה אחוז מה - 1,000 ש"ח כלומר 50 ש"ח.
התשלום הראשון 200 ש"ח בניכוי ה - 50 ש"ח.
כך שלמעשה יש ניכוי של 25% מהתשלום הראשון
וללא ניכוי בתשלומים הבאים.

קלימיאן בני, המנהל המקצועי של הפורום  •  רואי חשבון  •  יום שישי, 20 יוני 2008, 21:41ומה עם עניין המשכורת שאלה אחרת ששאלתי בבקשה

חנאן גורג  •  שבת, 21 יוני 2008, 11:15עניתי בשאלה הקודמת, לאחר שתקראי ומשהו לא יובן אשמח לפרט.
שבוע טוב

קלימיאן בני, המנהל המקצועי של הפורום  •  רואי חשבון  •  יום ראשון, 22 יוני 2008, 08:50האם עורך דין לא חל עליו חוק נכוי מס במקור ומי עוד למשל

חנאן  •  יום ראשון, 22 יוני 2008, 13:59יש תקנות מס הכנסה ניכוי מס במקור לכל מיני ענפים לעניין עורכי דין אין הוראה ספציפית.
באופן כללי התקנות המרכזיות של ניכוי מס במקור הם ניכוי במקור משרותים ונכסים והם מחייבות חברות שמחזוריהם מ 3,500,000 מליון ש"ח לנכות במקור מתשלומים סכומם השנתי עולה על כ - 3,000 ש"ח.
בנוסף יש תקנות ספציפיות לענפים מסויימים כגון עבודות קבלניות המחויובת בניכוי מס במקור על ידי כל חברה משלמת וכן שכר סופרים אומנים ועוד'.

קלימיאן בני, המנהל המקצועי של הפורום  •  רואי חשבון  •  יום ראשון, 22 יוני 2008, 15:34כלומר מה לא מנכים מעורכי דין או שכן מנכים

חנאן  •  יום שלישי, 24 יוני 2008, 09:07לגבי חישוב שעות נוספות למי שעובדת חצי משרה עם שכר נטו 3000 שח אם סוכם נטו האם אפשר לבקש להוסיף לזה הנסיעות
האם מחשבים שווי השעה מהברוטו שכולל גם את הנסיעות
ואם הנטו הוא 3000 שח לכן מה שווה שעה ברוטו שכולל הנסיעות

חנאן  •  יום שלישי, 24 יוני 2008, 09:14האם אפשר להעביר יתרות כרטיסים בחשבשבת לשנה הבאה לפני סגירת המאזן הסופי

חנאן  •  יום שלישי, 24 יוני 2008, 12:23שכר לשעה מחושב לפי ברוטו או נטו לפני נסיעות=.
הנסיעות מחושבות על פי ימי עבודה בפועל.
לעניין ניכוי במקור של עורכי דין הרי שעורך דין שיש לו מחזור שנתי של מעל 3,500,000 מליון ש"ח צריך לנכות למי שהוא משלם מס במקור אלא אם ניתן פטור מניכוי.

לעניין העברת יתרות פתיחה ניתן להעביר לפני סגירת המאזן הסופי. בעת סגירתו יש לעדכן את יתרות הפתיחה על פי המאזן הסופי

קלימיאן בני, המנהל המקצועי של הפורום  •  רואי חשבון  •  יום רביעי, 25 יוני 2008, 11:18ברשותך אני התכוונתי לנכות מעורך הדין המס במקור ולא אם הוא ינכה מאחרים אלא הפוך

חנאן  •  יום חמישי, 26 יוני 2008, 12:57בשביל לענות לך על השאלה ספציפית אני צריך לדעת קצת יותר נתונים על החברה בעיקר מחזור שנתי כך שאם הוא עולה על 3,500,000 ש"ח הרי יש חובה כללית לניכוי במקור לרבות מעורכי דין.

קלימיאן בני, המנהל המקצועי של הפורום  •  רואי חשבון  •  יום חמישי, 26 יוני 2008, 13:11אם נרכש עסק קיים בסכום של 265650 שח למשל
ובתוך חשבונית קניית העסק נרשס כך :
מכירת ציוד 200000 שח
מכירת מלאי 15000 שח
הקניין הרוחני(מוניטין+ידע+פטנט)15000 שח
פלוס מעמ
שולם עבורם כך :
231650 שח שולם בשיקים של העסק
30000 שח שלם בעל העסק במזומן מכספו הפרטי
ו4016 שח חשבונית חשמל של העסק לתקופה שלפני קניית העסק שולמה בכרטיס אשראי של העסק החדש
השאלה היא :
איך רושמים פקודת יומן לחשבונית קניית העסק הזאת עם פירוט כל ההרכב הזה
שאלה אחרת
תחת איזה חשבון ראשי אנו פותחים כרטיסים של:
1. ציוד
2. קניית מלאי
3. הקניין הרוחני
האם כולם תחת חשבון ראשי של רכוש קבוע ?
וסוג התנועה שרושמים לחשבונית הזאת האם הוא
לרכוש קבוע או לחשבונית ספק רגילה
אני מודה לך מראש על תשובתך

חנאן  •  יום שלישי, 01 יולי 2008, 09:06אם נלקחה הלואה לעסק ב: 01/03/05
על סך 700000 שח מחשבונו הפרטי של הבעל
והועברה לחשבון העסק
החזר ההלואה מתבצע מחשבון העסק :
5000 שח קרן
2700 שח ריבית
וכמו 500 שח הפרשי הצמדה
במידה והרישום בספרים בשנת 2005 היה כך:
1.זוכה הכרטיס של הבעל ב 700000 שח
או אפשרות אחרת:
2. זוכה הכרטיס של הלואה בספרי החברה
באפשרות הראשונה איך מעבירים אחר כך ההלואה לספרי החברה ומה עם הבעל האם ישאר בזכות עד לסגירת ההלואה?
באפשרות השניה איך מזכים הבעל בהלואה שהלוה לחברה ובאותו זמן יש כרטיס הלואה שנפתח בספרים
מדובר בהלואה שנלקחה ב2005
והיום ב 2008 רוצים לתקן רישום בספרים
איך רושמים פקודת יומן מתקנת ב2008 עבור שנים קודמות או במלים אחרות איך מעבירים יתרת 2005,2006,2007 לתחילת 2008
לצורך התאמה עם הבנק

חנאן  •  יום שלישי, 01 יולי 2008, 09:25[הועבר - שאלה נפתחה כשאלה חדשה]

חנאן  •  יום שלישי, 01 יולי 2008, 16:45[הועבר - שאלה נפתחה כשאלה חדשה]

חנאן  •  יום שלישי, 01 יולי 2008, 17:22ראשית לעניין רכישת העסק.
יש להפריד בין רישום עסקת המכירה לתשלום באופן שיירשמו הציוד המלאי והמוניטין כנגד המוכר, כך שאת הציוד והמוניטין רושמים תחת קבוצה ראשית של רכוש קבוע עם כרטיס נפרד לכל סעיף, את המלאי רושמים מתחת לקניות עם כרטיס של רכישת מלאי.
לעניין רישום התשלום מחייבים את המוכר כנגד הסעיפים הרלבנטיים שציינת.

רואי חשבון  •  יום שלישי, 01 יולי 2008, 19:37לעניין ההלוואה אענה באופן כללי.
ישנם שתי שיטות לרישום של הלוואה כאמור שמעצם השאלה כבר את יודעת אותם.
אחת רישום ההלוואה שנלקחה על ידי בעל המניות באופן אישי כהלוואת בעלים לחברה.
השנייה רישום ההלוואה למרות שנלקחה על ידי הבעלים כהלוואה של החברה.
באפשרות הראשונה החזר ההלוואה על ידי החברה לבנק יירשם במלואו לרבות הריבית כנגד בעל המניות, מצד שני בעל המניות זכאי על ההלוואה שנתן לחברה להפרשי הצמדה פטורים ממס.
באפשרות השנייה מתייחסים להלוואה כאילו נלקחה על ידי החברה לכל דבר ועניין ונרשמים בה הוצאות הריבית באופן שוטף.
לעניין רישום יתרות פתיחה רושמים אותם ככל יתרות פתיחה רגילות בהתאם לדוח כספי סופי.
לצורך תיקון הרישום משנים קודמות יש לבדוק ספציפית מה נרשם ומה שרוצים שיירשם.

קלימיאן בני, המנהל המקצועי של הפורום  •  רואי חשבון  •  יום שלישי, 01 יולי 2008, 19:47בעניין ההלאה ,בהנחה שההלואה לא נרשמה בכלל בשנים קודמות מה אפשר לעשות עכשיו איך אפשר לתקן את זה ואיך אפשר לעשות יתרת פתיחה מותאמת לשנה הזאת (מנהלת חשבונות שנכנסה לבית עסק קיים ומנסה לתקן טעויות של אחרים שקדמו לה )

חנאן  •  יום ראשון, 06 יולי 2008, 09:18האם קיים מכשיר להעברת כרטיסי אשראי שמספקים חברות האשראי לבתי העסק לחיוב כרטיסי אשראי ללקוחות של העסק והמכשיר הזה הוא במקום קופה רושמת?? כלומר רשום על גבי הסיכום שמוציא בסוף כל יום (קבלות ) ונותן סיכום יומי לעסקאות שבוצעו ומפריד בין עסקאות לכל חברת אשראי אחרת בנפרד ורשום על כל סיכום יומי מספר נורית שזה דבר נמצא רק על דוחות קופה רושמת
האם יש מכשירים כאלה והאם מתייחסים אליהם כאל קופה רושמת או שבכל זאת אפילו אם רשום עליהם (קבלות) צריך להוציא חשבוניות ולרשום את החשבוניות אחר כך בספרים

חנאן  •  יום ראשון, 06 יולי 2008, 09:51כדאי לברר עם חברות הסליקה המטפלות בעניין, למיטב הבנתי היום יש פתרון לכל הפרטים הנ"ל.

קלימיאן בני, המנהל המקצועי של הפורום  •  רואי חשבון  •  יום ראשון, 06 יולי 2008, 16:28ברצוני לרשום את כל ההוצאות מתוך חיוב כרטיסי אשראי על מנת לדרוש מע"מ . האם אני חייבת חשבונית מס מקור לכל חיוב/שורה בנפרד או רק מסכום מסויים .

שולה  •  יום שני, 08 אוגוסט 2011, 14:26שולה שלום
את צריכה חשבונית מס כחוק על מנת לקזז מע"מ.
בהצלחה
רודד

רודד ריינגולד, רו"ח  •  יום שני, 15 אוגוסט 2011, 08:50מהי פקודת היומן לניכוי מס במקור?

אנונימי  •  יום ראשון, 28 מאי 2017, 12:02


   לחץ כאן להוסיף תגובה


השאלה הבאה:
עתודה לפיצויים


השאלה הקודמת:
רשיון להפקת חשבוניות?

[הפורום מוגש As Is כשירות לציבור - על פי הצורך יש לקבל ייעוץ פרטני/אישי פנים מול פנים - תקנון]
בני קלימיאן - מנהל חשבונות בכיר


תוכנית שותפים