שתף חברים במידע
 הדפס
111

תשלום מס מוקדם על מניות מהמעביד

שאל שאלה חדשה בפורום הנהלת חשבונות   חיפוש בפורום הנהלת חשבונות   חזור לפורום הנהלת חשבונות  
תשלום מס מוקדם על מניות מהמעביד


שלום,

המעביד שלי מיישם תוכנית הקצאת מניות לעובדים עם נאמן במסלול הוני לסעיף
102 לפקודה, דהיינו:
- אין חבות מס ביום המענק או יום ההבשלה
- חבות המס ביום המכירה היא: מס פירותי לפי ערך יום המענק*, מס רווחי הון על
היתר (אם הוחזקו שנתיים ומעלה אצל הנאמן, אחרת מס פירותי)
(* ערך יום המענק = ערך המניה ב-30 ימי המסחר שקדמו למענק)
למענק מועדי הבשלה רבעוניים על פני כמה שנים, ובמכירה המעביד מנכה מס על
ידי הורדת כמות המניות שניתנות בפועל.

בהיותי גם אזרח אמריקאי, חבות המס שלי כלפי ארה"ב הינה על הכנסות גלובליות.
בנושא מניות מעביד, חבות המס היא:
- ביום ההבשלה: מס פירותי לפי ערך המניה ביום ההבשלה
- ביום המכירה: מס רווחי הון על הרווחים (אם הוחזקו שנה ומעלה מיום ההבשלה,
אחרת מס פירותי)

בהינתן אמנת המס בין ישראל לארה"ב, אין כפל מס ואני חייב במס לארה"ב רק על
ההפרש מהמס ששולם לישראל, אם קיים. כיוון שהמיסוי בארה"ב נמוך או זהה
לישראל, דה פקטו אין חבות מס לארה"ב.

הבעיה היא במועדים: כיוון שחבות המס לארה"ב היא ביום ההבשלה, אני נאלץ או
למכור את המניות מייד, לשלם מס לישראל ובכך לנטרל את חבות המס לארה"ב;
או לשלם מכיסי לארה"ב על מניות שטרם נמכרו. ואז כשאמכור את המניות אשלם
את המס לישראל, וייצא ששילמתי כפל מס. אם המכירה נעשית בשנת המס שלאחר
שנת המס בה הבשילו המניות, יש באפשרותי להזדכות מול ארה"ב על התשלום, אך
אם אני ממתין מעבר לכך - ייצא ששילמתי כפל מס.

השאלה שלי היא: האם יש באפשרותי לשלם תשלום מס מוקדם לרשות המסים
בישראל עבור מניות שהבשילו, גם אם טרם מכרתי אותן והן עדיין אצל הנאמן?
גובה המס הרי נקבע לפי ערך יום המענק כך שהוא ידוע מראש. אמנם עדיין יתכן
פער בין ערך יום המענק לערך יום ההבשלה עליו עדיין אהיה חייב במס לארה"ב,
אך סביר שתשלום מס מוקדם לישראל בשנת המס של ההבשלה יפחית משמעותית
את חבות המס לארה"ב באותה שנה.

תודה!

אריאל  •  יום רביעי, 04 מרץ 2020, 15:35אריאל שלום לך
כדאי שתפנה את שאלתך לרואה חשבון המתמצה ומתמחה במיסוי בנן הארצות
ארצות וישראל .

קלימיאן בני  •  יום רביעי, 04 מרץ 2020, 21:11


   לחץ כאן להוסיף תגובה


השאלה הבאה:
הכרה למס בעסקה שאינה בתחום עיסוק


השאלה הקודמת:
טופס 161

[הפורום מוגש As Is כשירות לציבור - על פי הצורך יש לקבל ייעוץ פרטני/אישי פנים מול פנים - תקנון]
בני קלימיאן - מנהל חשבונות בכיר


תוכנית שותפים