כניסה  /  הרשמה [ משתמש: אורח ]
שתף חברים במידע
 הדפס
111

חופשת לידה-דחוף

שאל שאלה חדשה בפורום הנהלת חשבונות   חיפוש בפורום הנהלת חשבונות   חזור לפורום הנהלת חשבונות  
חופשת לידה-דחוף


שלום לכולם,

רציתי לדעת מה לעשות עם עובדת שיצאה לחופשת לידה - מבחינת משכורת תלושים וכו??

תודה לכל העונים/ות

ושיהיה המשך שבוע נפלא!! :)

שירי  •  יום שני, 07 יולי 2014, 09:32היי,

עד כמה שידוע לי אמורים לעדכן תאריך לידה בתוכנת השכר והיא מקבלת משכורת עד ליציאתה לחופשת לידה . לאחר מכן לא מחשבים לה משכורת . בנוסף צריך למלא לה או להוציא מתוכנת השכר תביעה לדמי לידה לביטוח לאומי ולמסור את הטופס ליולדת .

אורית  •  יום שני, 07 יולי 2014, 12:15היי אורית,

חייב להוציא תלוש...

מהתלוש האחרון של החודש לידה מפרישים לפנסיה בנוסף חודש אחד קדימה.
ולאחר מכן עושים תלושים במינוס
ושהעובדת חוזרת מתקזזים איתה על החיוב שלה לפנסיה...

שירי  •  יום שלישי, 08 יולי 2014, 12:27היי שירי,

למה צריך להוציא תלוש אם היא מקבלת משכורת מביטוח לאומי בעבור כל חופשת הלידה?
איך ייתכן שתקבל תלוש גם מכם?

אורית  •  יום חמישי, 10 יולי 2014, 09:04מוציאים תלוש על מינוס - כלומר שהעובדת תהייה חייבת למעביד ושהיא חוזרת מתקזזים...

חייב שיהיה לך תלושים לכל מני מוסדות למניהם...

*הנחות לגנים, בקשה להנחה בארנונה, אבטלה וכו'...

שאת מחוייבת להראות לצורך העניין שנה שלמה אחורנית של תלושים - את חייבת להראות גם על תקופת חופשת הלידה תלושים...

אין סנכרון בין המוסדות לצורך העניין.

שירי  •  יום ראשון, 13 יולי 2014, 12:28שירי היקרה
בתקופת חופשת הלידה אין יחסי עובד מעביד לכן אין הפרשות בגינם לאחר החזרה לעבודה ניתן להפריש בגין תקופת הליה אין דבר כזה תלוש במינוס .

קלימיאן בני  •  יום ראשון, 13 יולי 2014, 15:34בני היקר,

אכן יש יחסי עובד מעביד בחופשת לידה!!

אם אתה מלמד אתה חייב לדעת זאת!!

תלמד קצת יותר את החוקים!!

בהצלחה :)

שירי  •  יום ראשון, 13 יולי 2014, 16:15תשלומים לקופות גמל בחופשת לידה
סעיף 7א(א) לחוק עבודת נשים, התשי"ד-1954 (להלן – החוק), קובע כי עובד או עובדת הזכאים לדמי לידה לפי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 (להלן – דמי לידה), או עובדת הזכאית לגמלת שמירת הריון לפי החוק האמור (להלן – גמלת שמירת הריון), והם ומעבידם או המעביד בלבד, נהגו לשלם תשלומים לקופת גמל, ימשיך המעביד לשלם תשלומים כאמור בעד התקופה שבעדה שולמו דמי הלידה או גמלת שמירת ההריון, לפי הענין, ובלבד שהעובדת או העובד שילמו בעד התקופה האמורה את התשלומים החלים עליהם, אם חלים, להבטחת הזכויות האמורות, והכל בשיעורים ולפי שכר העבודה כאילו הוסיפו העובדת או העובד לעבוד בתקופה האמורה;

http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%AA_%D7%92%D7%9E%D7%9C,_%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94_%D7%95%D7%9C%D7%A7%D7%A8%D7%9F_%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%97%D7%95%D7%A4%D7%A9%D7%AA_%D7%9C%D7%99%D7%93%D7%94

שירי  •  יום ראשון, 13 יולי 2014, 16:20שירי היקרה והחכמה כתוב בחוק על התחייבות להפרשות ולא כתוב להעמיד תלוש במינוס כאשר ההפרשה מתייחסת להפרשות מהשכר לכי ללמוד זה אף פעם לא מזיק .

קלימיאן בני  •  יום ראשון, 13 יולי 2014, 16:46בני, אין צורך במליצות תשכיל!!

לטענתך, לא היה צריך להפריש כי אין יחסי עובד מעביד - רצוני היה להעמיד אותך על טעותך, מותר לטעות, רק אני מקווה שאתה מלמד אתה לא מטעה!!

אני מכירה חשבת שכר שכך עושה לנשים שיוצאות לחופשת לידה - מה גם ככה אנשי התכנה אומרים לעשות - משנים את הסטטוס ל "חופשת לידה" והתכנה כבר עושה את העניין אוטומטית!!

חייב שיהיה לך תלוש על כל חודש - גם על חודש שבו היית בחופשת לידה - אין סינכרון בין המוסדות ואפילו לא מול ביטוח לאומי (תתפלא!!)

שירי  •  יום שני, 14 יולי 2014, 10:00שירי היקרה
לפי כמות השאלות והתשובות " החכמות " שאת שואלת בפורום בשנה האחרונה הייתי נמנע מלהעיר לי או ללמד אותי מה נכון ומה לא .
וכל שכן אין לך את הידע והניסיון בכדי ללמד אחרים ולצערי הרב " מסכן " המעסיק שלך !!!

קלימיאן בני  •  יום שני, 14 יולי 2014, 10:16בני שלום רב,

כבר נגררנו לתשובות חסרות תכלית - לא מתאים ולא יאה לא לי ולא לך!!

אנא מבקשת ממך אם אין לך שום דבר תכליתי ועינייני להעיר לי עליו אז אל!!

אני לא מתיימרת לדעת הכל יש בידי סוג 3 וחשבות שכר - נכון הניסיון שלי הוא לא מירבי אני עדיין בתחילת דרכי ועל כן לא יודעת הכל - אבל אתה מעביר שיעורים אתה כן מלמד ולי זה נראה שאתה לא מעמיק בחומר זאת דעתי וזכותי שתהייה לי דעה!!

אתה אל תדאג למעסיק שלי-הוא יודע מה אני יודעת ומה לא!!

אני בן אדם מאוד מאוד אמין-אני לא משקרת ולא מתיימרת לדעת משהו שאני לא יודעת - אך שאני לא יודעת אני מבררת - התשובות שלך אף פעם לא נתנו לי מענה גם ככה....אז אל תעיר לי על השאלות שלי בפורום - הוא נוצר לשם כך אם יש לך בעייה אל תענה!!

שירי  •  יום שני, 14 יולי 2014, 11:55חברים,
הוויכוח מיותר

בתקנות עבודת נשים (מועדים וכללים לתשלומים לקופת גמל), התשס"ח-2008 :
"
4. תשלומים לקופת גמל בתקופה שבה העובדת או העובד זכאים לחופשת לידה
(א) נהגו הן המעביד והן העובדת או העובד לשלם תשלומים לקופת גמל - ישלם המעביד את התשלומים החלים עליו כאמור בתקופה שהם זכאים לדמי לידה, ויעביר לקופת הגמל את תשלומי העובדת או העובד באותה תקופה.

(ב) לגבי תשלומים החלים על העובדת או העובד -
(1) המעביד ינכה, ככל הניתן, מהשכר האחרון שישלם לעובדת או לעובד לפני יציאתם לחופשת לידה, סכום שלא יעלה על שיעורי התשלומים לקופת גמל החלים על העובדת או העובד בעד שני חודשי עבודה, וזאת נוסף על ניכוי התשלום לקופת גמל החל על העובדת או העובד בעבור החודש שבעדו משתלם השכר האמור;
(2) את יתרת התשלומים החלים על עובדת או עובד בתקופת חופשת הלידה אשר לא נוכו כאמור בפסקה (1), ישלמו העובדת או העובד באמצעות מקדמות על חשבון שכר עבודה שישלם להם המעביד לצורך זה; בפסקה זו, "מקדמות על חשבון שכר עבודה" - כמשמעותן בסעיף 25 (א)(7) לחוק הגנת השכר, התשי"ח- 1958.

(ג) המעביד ישלם את התשלומים החלים עליו, בכל חודש, במהלך התקופה שבעדה זכאים העובדת או העובד לדמי לידה ויעביר לקופת הגמל את תשלומי העובדת או העובד באותה תקופה במועדים שבהם היה משלם את התשלומים האמורים אילולא חופשת הלידה.
"

קדם חי  •  יום שני, 14 יולי 2014, 22:18היי קדם,

אני יודעת זאת-ניסיתי להסביר את זה כי לא מצאתי את החוק המלא בעניין

תודה רבה ושיהיה לך יום נהדר!! :)

שירי  •  יום שלישי, 15 יולי 2014, 09:41אוקי זה היה מביך. לטעון שאין יחסי עובד מעביד בחופשת לידה? שאין הפרשות בגין התקופה הזאת? באמת?

ברור שממשיכים יחסי עובד מעביד וממשיכות ההפרשות כרגיל. המעסיק מוציא תלוש שכר ומדווח לביטוח הלאומי על הלידה - וזה משיב לו את תגמולי הלידה. כך המעסיק בעצם מקבל החזר על המשכורת שהוא משלם בתקופה זו ליולדת. היה מאוד מביך לראות את התשובות כאן של מי שמתיימר להרצות וללמד נושא של חשבות שכר. אוי ואבוי.

אני בשוק  •  יום שני, 09 נובמבר 2015, 15:11האם משלמים קרן השתלמות בחופשת לידה ?

לאה  •  יום שני, 26 דצמבר 2016, 08:03שלום רב,
קראתי בעיון את תגובותיכם.
רציתי לשאול שאלה נוספת ואשמח לקבל תימוכין.
האם בשמירת הריון, ואח"כ בחופשת לידה, נקודות הזיכוי ושיעור המס שאישה משלמת נשארות כפי שהיו? או שמבטלים נקודות זיכוי אם אישה קיבלה למשל כסף מביטוח לאומי בגין שמירת הריון? המעסיק של אשתי כותב, בזו הלשון: "במצב שבו העובדת נמצאת בשמירת הריון/חל"ד ומשולם לה שכר מגורם אחר (ביטוח לאומי) היא אינה זכאית ליחידות מס בשכרה ואינה זכאית לנקודות זיכוי"...

איתי זמיר  •  יום חמישי, 27 אפריל 2017, 12:09


   לחץ כאן להוסיף תגובה


השאלה הבאה:
קומקס


השאלה הקודמת:
כרטיסי אשראי

[הפורום מוגש As Is כשירות לציבור - על פי הצורך יש לקבל ייעוץ פרטני/אישי פנים מול פנים - תקנון]
בני קלימיאן - מנהל חשבונות בכיר


תוכנית שותפים